preloader

Beavatkozási tevékenység

Alaptevékenységünk két nagy csoportja a tűzoltás és a műszaki mentés.

Tűzoltási tevékenységünk speciális területei:
 • Technológiai tüzek oltása,
 • nagy felületű habbaloltás,
 • tartálytűz oltás,
 • nagy teljesítményű porral oltás,
 • kombinált tűzoltás,
 • veszélyes anyagok tűzoltása.

Műszaki mentés
 • Hagyományos értelemben vett műszaki mentési feladatok, mint természeti csapás, baleset, rendellenes technológiai folyamat, veszélyes anyag szabadba jutása által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme,
 • életmentés magasból, mélyből és készülékekből,
 • veszélyes-anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatok,
 • robbanásveszélyes és mérgező gázfelhők mérése, lokalizálása, lecsapatása,
 • vezeték- és készüléklyukadások lezárása,
 • élővízkár elhárítás,
 • közreműködés távvezeték havária elhárításában,
 • közreműködés cseppfolyósított gázok vészhelyzeti átfejtésében.