preloader

Felhasználási feltételek

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
 
Általános jogi feltételek és információk
A www.fer.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!
 
Információk
A FER Tűzoltóság Kft. (továbbiakban: FER Tűzoltóság) minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a FER Tűzoltóság az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a FER Tűzoltóság sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A FER Tűzoltóság nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
 
A www.fer.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
 
A FER Tűzoltóság nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.
A FER Tűzoltóság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.
 
A FER Tűzoltóság weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a FER Tűzoltóságnak elfogadja, hogy a FER Tűzoltóságnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a FER Tűzoltóság az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.
 
Szerzői jog
A FER Tűzoltóság weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a FER Tűzoltóság kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a FER Tűzoltóság fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A FER Tűzoltóság minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.