preloader

Tűzvédelmi szakvizsga

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. § (2) bekezdése alapján egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben csak az a munkavállaló foglalkoztatható, aki jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás részletes szabályait a 45/2011 (XII.7.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) tartalmazza. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a rendelet 1. mellékletében találhatók.

A rendelet 1 § (2) bekezdése alapján Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az egyes szakvizsgákhoz kötött munkakörökben tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A FER Tűzoltóság Kft. - mint regisztrált oktatásszervező - az alábbi foglalkozási ágakban szervez és tart tűzvédelmi szakvizsgákat:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

1., 2. és 3. foglalkozási ágakban rendszeresen, 5. foglalkozási ágban csak külön megrendelésre szervezünk képzést és szakvizsgát.

Tűzvédelmi szakvizsgára történő jelentkezés módja

1.; 2. és 3. foglalkozási ágra való jelentkezés a www.fer.hu honlap EBK oktatások menüpontjából elérhető elektronikus felületen valósul meg. Az oktatás jelentkezésének tényét az oktatást megelőző 2 munkanappal korábban van lehetősége módosítani/lemondani az oktatásra és vizsgára jelentkezőknek.

Az 5. foglalkozási ágról kérjen részletes információt a szakvizsga@fer.hu email címen.

Egyedileg igényelt helyszínen és időpontban történő kihelyezett képzési igényét (nem FER által meghirdetett képzés) minimum 15 nappal korábban jelezze!

Az oktatások és vizsga nyelve

Az oktatások jellemzően magyar nyelven történnek, de a FER Tűzoltóság Kft. gyakorlatilag bármilyen világ- és régió nyelven tud oktatást és szakvizsgáztatást tartani fordítási és tolmácsolási feladatokra szerződött partnereinek bevonásával.

Az idegen nyelvű képzések elérhetőségét minden esetben előzetesen egyeztesse ügyintézőinkkel szakvizsga@fer.hu címen.

Angol, szlovák lengyel, román és török nyelvű képzési igényét az igényelt oktatási időpont kezdete előtt legalább 30 nappal, egyéb nyelvek esetében legalább 60 nappal korábban jelezze.

Az oktatások helyszíne és időpontja

Az oktatások helyszínéről és időpontjáról a www.fer.hu honlapról, vagy a szakvizsga@fer.hu email címen tájékozódhat.

Kiemelt képzési helyszíneink:

- Százhalombatta (Dunai Finomító)

- Tiszaújváros (MOL Petrolkémia Zrt., EBK oktató)

- Algyő (EFL faház épület)

- Komárom

- Szajol

- Zalaegerszeg (Zalai Finomító)

Magyarország területén - megrendelői igények szerint - a fentiektől eltérő helyszínen is van lehetőség kihelyezett képzés és tűzvédelmi szakvizsga szervezésére.

A képzés pontos helyszínére és programjára vonatkozó adatokat, valamint a képzés oktatási anyagát elektronikus formában megküldjük a jelentkezők részére.

A tűzvédelmi szakvizsga árai

Szerződött partnereik esetében az árak a mindenkor hatályos szerződés vonatkozó díjtételei alapján kerülnek elszámolásra.

Amennyiben Ön, vagy Társasága nem szerződött partnerünk, úgy minden esetben kérje egyedi árajánlatunkat a szakvizsga@fer.hu email címen a résztvevők számának és a foglalkozási ágak megadásával.

GYIK:

  1. 1.

Honnan tudom, hogy melyik foglalkozási ágra van szükségem a munkámhoz?
A jelentkezés előtt minden esetben egyeztessen a közvetlen vezetőjével és/vagy a Társaságuk tűzvédelmi szakemberével. A foglalkozási ág(ak) pontosítása rendkívül fontos, mivel azok nem helyettesítik egymást.

  1. 2.

Van-e lehetőségem egy képzési napon több szakvizsga ágból is levizsgázni?
Igen, 1., 2. és 3. foglalkozási ágak esetén akár mindhárom ágból vizsgázhat, amennyiben ezt a szándékát a képzésre és vizsgára történő jelentkezéskor jelezte felénk.

  1. 3.

Az összes, szervező által előzetesen kért személyes adatot meg kell adnom?
Igen, mivel a tűzvédelmi szakvizsgáról és a vizsgázókról a szervezőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van a felügyeleti hatóságok felé. A szervező csak olyan személyes adatokat kér, amelyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak. (A tűzvédelmi szakvizsga a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik.) Ettől eltérő célra az adatokat semmilyen formában nem használja fel.