BEAVATKOZÁS - FER Tűzoltóság Kft.

FER TŰZOLTÓSÁG
Tartalomhoz ugrás
Beavatkozási tevékenység
Alaptevékenységünk két nagy csoportja a tűzoltás és a műszaki mentés.

Tűzoltási tevékenységünk speciális területei:
  • Technológiai tüzek oltása,
  • nagy felületű habbaloltás,
  • tartálytűz oltás,
  • nagy teljesítményű porral oltás,
  • kombinált tűzoltás,
  • veszélyes anyagok tűzoltása.

Műszaki mentés
  • Hagyományos értelemben vett műszaki mentési feladatok, mint természeti csapás, baleset, rendellenes technológiai folyamat, veszélyes anyag szabadba jutása által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme,
  • életmentés magasból, mélyből és készülékekből,
  • veszélyes-anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatok,
  • robbanásveszélyes és mérgező gázfelhők mérése, lokalizálása, lecsapatása,
  • vezeték- és készüléklyukadások lezárása,
  • élővízkár elhárítás,
  • közreműködés távvezeték havária elhárításában,
  • közreműködés cseppfolyósított gázok vészhelyzeti átfejtésében.

Vissza a tartalomhoz